ML Juridische Dienstverlening

Home

Burgers hebben over het algemeen een kennisachterstand als het gaat om de procedures, die gevolgd moeten worden om zaken gedaan te krijgen van de overheid. Meester Luuk kan hen met zijn deskundigheid terzijde staan. Waar zijn deskundigheid tekortschiet, kan Meester Luuk een beroep doen op enkele uitstekende collega-juristen. Meester Luuk is van mening dat u, als cliƫnt, recht heeft op betaalbare, juridische dienstverlening. Zo mogelijk wordt gewerkt op basis van no cure - no pay, hetgeen wil zeggen dat als er geen voor u gunstig resultaat behaald wordt, u niets hoeft te betalen. Daarom zal ook, voordat uw opdracht wordt aangenomen, de zaak terdege met u worden doorgesproken om de kans op succes te bepalen. Vanzelfsprekend kunt u ook bij mij terecht voor uitleg en toelichting over juridische documentatie, bijvoorbeeld als u een onbegrijpelijk schrijven van een overheidsinstantie heeft gekregen.

 

Lopende en afgesloten projecten:

  • Schade verhalen bij een provincie voor een tankstation, geleden door wegafsluitingen.
  • Een peilbesluit (waterstand verhoging) van een waterschap (succesvol) aanvechten.
  • Schade verhalen bij een gemeente voor een horeca gelegenheid, wegens gederfde inkomsten door gemeentelijke besluiten en handelingen.
  • Verhuurder geholpen met ontruiming van woning op basis van de Leegstandwet.
  • Onterecht geheven leges succesvol terug gevorderd voor veehouder.
  • Voor diverse middenstanders schade verhalen bij de gemeente, geleden door een centrum renovatie.
  • Diverse bezwaarschriften geschreven voor o.a. staanplaatsvergunning, inritvergunning, sociale uitkering, bouwvergunning etc.

Zoeken op deze Site

Legebalk.png

Recht op het internet

Overzicht artikelen